Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en onze cliënten. Wij zorgen er voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en garanderen een zorgvuldige en discrete omgang.

In dit privacy statement informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens. Wij raden u aan dit privacy statement aandachtig door te nemen. Uw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de privacywet- en regelgeving hieraan stelt.

Persoonsgegevens die wij verwerken
 1. Carriereplanners verwerkt persoonsgegevens over u doordat er gebruik wordt gemaakt van onze dienstverlening en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, voor zover van toepassing en afhankelijk van het doel:
  • (Zakelijke) NAW-gegevens
  • Contactpersoon
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Functie
  • Geboortedatum/-land
  • Nationaliteit
  • Geslacht
  • Kopie ID
  • BSN
  • Functie
  • Opleiding, rijbewijs en certificaten
  • Bankrekeningnummer
  • Overige persoonsgegevens die door of namens u worden verstrekt
Doeleinden/grondslagen verwerking van persoonsgegevens
 1. De persoonsgegevens worden door Carriereplanners enkel verwerkt voor, de volgende doeleinden:
  • de uitvoering van de (arbeids/opdracht)overeenkomst met u;
  • het informeren van u over onze dienstverlening;
  • Kwaliteits- en managementdoeleinden, zoals interne controles, audits, accountantscontrole en certificeringen;
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Carriereplanners rusten;
  • Het voldoen aan een gerechtelijk bevel of vonnis.
 2. De persoonsgegevens worden slechts verwerkt, indien aan een van de volgende voorwaarden (grondslagen) is voldaan:
  • Het is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u betrokken bent inclusief de pre-contractuele fase;
  • Het is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Carriereplanners rust;
  • U heeft toestemming gegeven;
  • Het is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van
   Carriereplanners of een derde.
Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden als hiervoor genoemd. Na de (wettelijke) bewaarperiode worden uw persoonsgegevens vernietigd.

Website
 1. Carriereplanners gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 2. Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze worden geregistreerd en gebruik voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Carriereplanners maakt gebruik van Google Analytics. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
Bescherming persoonsgegevens

Carriereplanners treft verschillende beveiligingsmaatregelen (zowel organisatorisch als technisch) om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens – die Carriereplanners verwerkt – worden beschermd en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@carriereplanners.com.

Carriereplanners heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
  • zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verstrekte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens;
  • de beveiliging is op een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, noodzakelijk en redelijk is.
Derden
 1. Carriereplanners deelt geen persoonlijke gegevens van u die aan Carriereplanners zijn verstrekt, behalve (1) met uw toestemming (2) zoals beschreven in dit privacy statement of (3) aan daartoe bevoegde instanties.
 2. Carriereplanners schakelt derde partijen en/of verwerkers in om diensten te verrichten, zoals het beheer en de beveiliging van haar systemen. Het kan zijn dat Carriereplanners persoonsgegevens verstrekt aan deze derde partijen en/of verwerkers. Carriereplanners autoriseert deze partijen uitsluitend om deze gegevens te gebruiken in verband met de diensten die ze verrichten. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan verwerkers die namens ons diensten verlenen en/of opdrachten uitvoeren, zijn wij met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.
Uw rechten
 1. U hebt op grond van de geldende wet- en regelgeving – en overeenkomstig de daarin opgenomen voorwaarden – de volgende rechten:
  • om inzage te vragen in uw persoonsgegevens;
  • om rectificatie van onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen;
  • om onvolledige informatie compleet te maken;
  • in bepaalde gevallen om uw persoonsgegevens te laten wissen;
  • in bepaalde gevallen om uw persoonsgegevens te laten “beperken”;
  • in bepaalde gevallen om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • in bepaalde gevallen om uw persoonsgegevens te verkrijgen en over te dragen;
  • om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
  • Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om uw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we de weigering toelichten.
 2. Voor de uitvoering van bovengenoemde rechten, kunt u een e-mail zenden naar info@ carriereplanners.com.
Wijzigingen

Deze privacy verklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, indien nieuwe wet- en regelgeving daartoe aanleiding geeft. Het meest actuele privacy statement is altijd op onze website te raadplegen.

Contact
 1. Mocht u vragen of klachten hebben met betrekking tot de privacy verklaring van Carriereplanners, neem dan contact met de contactpersoon Bescherming persoonsgegevens. Dit kan per e-mail via info@carriereplanners.com t.a.v. L. van Meelis U kunt ons telefonisch bereiken op telefoonnummer : 06-43022332.
 2. Carriereplanners zal uw vragen of klachten in behandeling nemen en daar uiterlijk binnen één maand op reageren.

 

Januari 2020

Blijf op de hoogte van de nieuwste vacatures

Volg ons op LinkedIn en mis nooit een nieuwe vacature.

Contact

Heb je vragen of wil je een afspraak maken?

Stuur ons een bericht of neem telefonisch contact met ons op.

+31 6-43022332 Bereikbaar van 08:30 to 17:00
info@carriereplanners.com

Bekijk al onze vacatures

Kijk hier voor een breed aanbod aan vacatures

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×